Schematherapie voor eetstoornissen

(2 dagen)

Er zijn aanwijzingen dat Schematherapie een waardevolle benadering kan zijn in de behandeling van ernstige eetstoornissen, vooral wanneer er ook sprake is van persoonlijkheidstrekken zoals perfectionisme, lage zelfwaardering en rigiditeit.

Schematherapie verschaft een model waarbij de oorsprong en de functie van de eetstoornis gelinkt worden aan de huidige problematiek.

De rigide denkpatronen en ernstige vermijding kan bewerkt worden met behulp van schematherapeutische technieken. Hierbij wordt niet alleen verandering bewerkstelligt op een rationeel niveau maar ook op emotioneel en gedragsmatig niveau. 

 

Er zijn inmiddels ook wetenschappelijke aanwijzingen dat Schematherapie de ernst van de eetstoornis kan verminderen en de kwaliteit van leven vergroot.

Doelgroep

Hulpverleners die werken met clienten met eetstoornissen en een basisopleiding hebben genoten op het gebied van de Schematherapie.

Leerdoelen

 • Het maken van een casusconceptualisatie op het gebied van de eetstoornis

 • Het leren bewerken van dieperliggende assumpties 

 • Stoelentechnieken en imaginaties met de perfectionistische overcontroleerder bij complexe eetstoornissen

 • Leren toepassen van schematherapeutische technieken bij de complexe eetstoornis patient

 • Eetstoornis in de relatie aan gaan

 • Empathisch confronteren van de anorexia kant

 • Egodystoon maken van de anorexia

 

Data​ en locatie

 • 18 juni en 9 juli 2021

 • Online

Docenten

 • Drs. Wiesette Krol

 

Prijs

€ 519,-

Schrijf je snel in

 
 

Schematherapie voor narcisme

(2 dagen)

Schematherapie is een integratieve therapievorm die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van ernstige cluster B persoonlijkheidsproblematiek. Veel aandacht is uitgegaan naar de borderline persoonlijkheidsstoornis In deze workshop gaan we werken met narcistische persoonlijkheidsproblematiek; clienten die veel in hun zelfverheerlijker of zelfsusser de therapie saboteren en de therapeut het gevoel geven dat hij niet goed genoeg is. In deze workshop leer je deze dynamiek te overstijgen, hoe je hiermee omgaat en zodoende stappen zet om de impasse in de therapie te doorbreken. 

Doelgroep

Hulpverleners die werken en worstelen met clienten met narcistische problematiek en een basis opleiding hebben genoten op het gebied van de Schematherapie en die (ook) bereid zijn naar hun eigen aandeel te kijken.

Leerdoelen

 • Doen van diagnostische imaginatie met narcistische client

 • Modusmodel maken van narcistische client

 • Behandelplan en behandeling uitzetten.

 • Stoelentechnieken en imaginaties met de zelf susser

 • Empatische confrontatie met zelfverheerlijker en wantrouwende kant

 • Interactie met je eigen schema’s ontdekken

 

Data​ en locatie

 • ntb

Docenten

 • Drs. Guido Sijbers

 

Prijs

€ 519,-

Schrijf je snel in