Vervolgcursussen Groepsschematherapie 

Fasegerichte GST voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen

Fasegericht werken binnen schematherapie in groepen

In de 4-daagse cursus leren schematherapeuten de groepsschematherapie (GST) gefaseerd vorm te geven. De fasegerichte insteek zorgt voor een duidelijke afbakening in het therapeutisch proces van de cliënt. In totaal zijn er vier fasen van elk 6 maanden. Iedere fase brengt eigen taken en doelstellingen met zich mee. Aan de hand van deze taken vinden bij iedere fase evaluaties plaats. Evaluaties en fasegerichte taken maken duidelijk welke grenzen en/of extra ondersteuning er nodig zijn om de stap naar de volgende fase te kunnen maken. De therapie is daardoor gefocusseerd op gezamenlijk en stapsgewijs leren en gaat daardoor niet eindeloos door.

Iedere cursusdag biedt een balans tussen theorie, praktische oefeningen en toepassingen waarbij optimaal gebruik maakt van de drie kanalen: denken, voelen en handelen.

 

Doelstellingen van deze cursus:

 • Je weet wat de taken zijn van de therapeut bij het werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek middels Fasegerichte GST

 • Je weet, binnen de diverse fasen, hoe je het groepsproces veilig maakt en veilig houdt

 • Je weet hoe je samen kunt omgaan met de dynamiek van de groep (o.a empathische confrontatie, grenzen stellen, verbinding creëren, gebruiken van self disclosure, begeleiden bij leren omgaan met  onderlinge conflicten, ruimte maken voor verschillen en autonomie)

 • Je weet hoe je gezonde druk opvoert zodat clienten aan de fasegerichte taken kunnen voldoen

 • Je weet wat nodig is in de samenwerking met je co-therapeut bij het werken met Fasegerichte GST

 • Je weet hoe je ervaringsgerichte technieken kunt afstemmen op de verschillende fasen

De cursus wordt in-company gegeven, maar kan ook individueel, in een samengestelde groep, op locatie gevolgd worden.

In onderstaande video een fragment uit 'Spiegeloefening om modi te begrijpen en te reguleren is’ (Oefening 2 uit Fase 2).

 

Hoe en wat?

Elke cursusdag wordt gegeven door twee docenten waarbij steeds een combinatie gemaakt wordt tussen een klinisch psycholoog/supervisor schematherapie en een vaktherapeut/schematherapeutisch werker.

De studiebelasting per cursusdag is 6-8 uur.

Accreditatie voor VGCt (25 punten), Register SFT, FGZp (25 punten) herregistratie KP en SVB (vaktherapeuten).

Data & docenten:​​​​​​​

 • 3/4 juni en 1/2 juli 2021 (VOL)

  • Drs. Rosi Reubsaet, Drs. Guido Sijbers, Drs Wiesette Krol​

  • Judith Hollands, Judith Vanhommerig

Locatie:

Maastricht

Prijs

Voor 25 uur €995,-

Schrijf je in

Fasegerichte GST voor Cluster C Persoonlijkheidsstoornissen

 

(Deelnemers kunnen zich alleen aanmelden als ze een door het Register geaccrediteerde basiscursus ST hebben afgesloten)

 

Cluster C persoonlijkheidsproblematiek wordt gekenmerkt door excessieve angst, controle of remming. De klachten ontstaan uit een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren zoals opvoeding en gebeurtenissen tijdens het opgroeien.

De ernst van cluster C problematiek wordt vaak onderschat. Comorbide is er vaak sprake van chronische depressie, SOLK problematiek en burn out. 

 

Hoewel deze persoonlijkheidsproblematiek veel voorkomt, is er relatief weinig (wetenschappelijke) aandacht voor deze aandoeningen.

In het bijzonder het rigide karakter van dit type PS, maakt de Schematherapeutische behandeling uiteindelijk tot een meer frustrerende ervaring dan verwacht. Patiënten hebben, voor de korte termijn, een succesvolle coping ontwikkeld en komen vaak in therapie om van hun klachten af te komen, niet van hun coping. Verder rapporteren veel therapeuten dat Cluster C patiënten opvallend veel moeite hebben met het identificeren en benoemen van hun emoties en de trggers uit het verleden en dat ze het moeilijk vinden er contact mee te maken.

Het behandelen van patiënten met een cluster C PS is daarom net zo complex als bijvoorbeeld het behandelen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Cluster C persoonlijkheidsproblematiek wordt gekenmerkt door excessieve angst, controle of remming. De klachten ontstaan uit een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren zoals opvoeding en gebeurtenissen tijdens het opgroeien. De ernst van cluster C problematiek wordt regelmatig onderschat. Er is vaak sprake van chronische depressies, SOLK problematiek en burn-out.

 

Groepstherapie biedt extra mogelijkheden om verandering teweeg te brengen bij deze patiënten.

Deze fasegerichte groepsbehandeling van 35 sessies neemt het cluster C modus model, ontwikkeld en onderzocht door Arnoud Arntz, als uitgangspunt (Vreeswijk, M. Van, Broersen, J. & Nadort, M.M. (2012). The Wiley-Blackwell Handbook for Schema Therapy: Theory, research and pratice.Chichester: Wiley-Blackwell. - 4.10 A. Arntz: Schema Therapy for Cluster C personality disorder).

 

Onderdelen in de cursus zijn:

 • De fasering van de groepstherapie voor deze patiënten;

 • De verandering van de therapeutische houding per fase;

 • Leren herkennen van en werken met typische cluster C modi;

 • Het groepsproces inzetten om vermijding te doorbreken;

 • Samen met de groep werken aan de motivatie tot verandering;

 • Leren de verantwoordelijkheid voor veranderen tijdig over te laten aan de patiënt;

 • Patiënten op een constructieve manier leren omgaan met verantwoordelijkheid, schuld, loyaliteit en moeilijke emotis.

 • De vermijding doorbreken door inzet van experientiele oefeningen

 • Aandacht voor tegenoverdracht van de therapeut

 

 

Accreditatie cursus

Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd als vervolgcursus voor VGCt (25 punten), FGZp (25 punten) en SRVB. Voor degenen die lid willen worden van de VGCt is het gevolgd hebben van een basiscursus van 100 uur een voorwaarde.

 

Data & docenten​​

 • 30 september/1 oktober en 11/12 november 2021 (VOL)

  • Drs. Rosi Reubsaet, Drs. Guido Sijbers

  • Judith Hollands, Judith Vanhommerig

Locatie

Maastricht

 

Prijs

Voor 25 uur €995,-

Schrijf je in