Vervolgcursussen Schematherapie Individueel

Moeilijke situaties in de therapiekamer (25u)

 

Schematherapie (ST) wordt steeds belangrijker in de behandeling van hardnekkige klachten bij zowel AS I als AS II. In deze 25 u cursus zal ingegaan worden op problematische situaties in de therapiekamer. Disfunctionele modi zijn vaak een behoorlijke uitdaging. Dit kan zich uiten in overspoelende emoties, genadeloze straffers en hardnekkige copingmodi.

 

Deelnemers leren om in moeilijke situaties:

 • de relatie met de cliënt op therapeutische wijze te blijven hanteren

 • goed te blijven luisteren, verstaan en begrijpen van inhoudelijke betekenissen en woordkeus en spreekstijl aan te passen aan kenmerken van cliënten

 • regie te houden over het behandelgesprek

 • een behandelplan goed uit te leggen en te volgen en de wensen van de cliënt daar

  actief bij te betrekken

 • meervaardighedenenflexibiliteitte

  ontwikkelen in het omgaan met hindernissen

  Tijdens de hele cursus wordt, in de cursusbijeenkomsten, gebruik gemaakt van eigen casuïstiek bij het oefenen van de therapeutische vaardigheden. 

 

Data​ en locatie​​​​

 • 2/3 november en 7/8 december 2021

  • Utrecht​

Docenten

Drs. Wiesette Krol (klinisch psycholoog)

Drs. Guido Sijbers (klinisch psycholoog)

Drs. Rosi Reubsaet (klinisch psycholoog)

Judith Vanhommerig (geregistreerd vaktherapeut, psychodramatherapeut en senior schematherapeutisch werker)

Judith Hollands (geregistreerd vaktherapeut en senior schematherapeutisch werker)

Prijs

€975,-

Inschrijven

 

Schematherapie Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen 25u

 

(Deelnemers kunnen zich alleen aanmelden als ze een door het Register geaccrediteerde basiscursus hebben afgesloten)

Het behandelen van patiënten met een
cluster B persoonlijkheidsstoornis is complex, vaak beladen en emotioneel. Deze cursus richt zich op uitdagende situaties bij de behandeling van cluster B persoonlijkheidsproblematiek.

De therapeut leert om te gaan met het feit dat de meestal instabiele binnenwereld van de patiënt zich ook weerspiegelt in
de therapeutische relatie en het verloop van de behandeling. Deze therapeutische relatie speelt een belangrijke rol in de Schematherapeutische behandeling. 

 

Onderdelen in de cursus zijn:

 • De fasering van de therapie voor deze patiënten

 • Gebruik van het modusmodel bij het begrijpen van moeilijk situaties

 • Creëren van veiligheid in de therapeutische relatie 

 • Gebruik van de therapeutische relatie als onderdeel van de behandeling en als model voor een gezonde relatie 

 • De balans tussen ontwikkelen van autonomie en het stellen van grenzen als voorwaarde voor een gezonde relatie

 • Stellen van grenzen als voorwaarde voor een gezonde relatie (firm empathy)

 • Patiënten leren hoe ze stap voor stap kunnen leren zelf hun basisbehoeftes beter te vervullen

Bij meer aanmeldingen van vaktherapeuten zal de tweede docent een dramatherapeut/senior schematherapeut zijn met veel ervaring in het werken met BPS. Hun expertise ligt in het aanleren van experiëntieel werken met de schemamodi geïnspireerd door de dramatherapie.

 

Accreditatie cursus

Voor deze cursus wordt erkenning door de VGCt als vervolgcursus en FGZp in het kader van de herregistratie regeling voor Klinisch Psychologen en de SFVB (vaktherapeuten) aangevraagd. Erkenning is inmiddels al vaker toegekend voor vorige cursussen. Voor degenen die lid willen worden van de VGCt is het gevolgd hebben van een basiscursus van 100 uur een voorwaarde.

 

Data

 • ntb

 

Locatie

Maastricht

Docenten

Drs. Wiesette Krol (klinisch psycholoog)

Drs. Guido Sijbers (klinisch psycholoog)

Prijs

€ 975,-

Inschrijven

 

Schematherapie Cluster C Persoonlijkheidsstoornissen (25u)

 

(Deelnemers kunnen zich alleen aanmelden als ze een door het Register geaccrediteerde basiscursus hebben afgesloten)

 

Cluster C persoonlijkheidsproblematiek wordt gekenmerkt door excessieve angst, controle of remming. De klachten ontstaan uit een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren zoals opvoeding en gebeurtenissen tijdens het opgroeien.

In het bijzonder het rigide karakter van dit type PS, maakt de schematherapeutische behandeling uiteindelijk tot een meer frustrerende ervaring dan verwacht.

Het behandelen van patiënten met een cluster C PS is net zo complex als het behandelen van mensen met een BPS. Ze hebben, voor de korte termijn, een succesvolle coping ontwikkeld en komen vaak in therapie om van hun klachten af te komen, niet van hun coping. De ernst van cluster C problematiek wordt vaak onderschat. Er is vaak sprake van chronische depressies, SOLK problematiek en burn out.

De cursus neemt als uitgangspunt het 50 sessies model ontwikkeld en onderzocht door Arnoud Arntz.

 

Onderdelen in de cursus zijn:

 • De fasering van de therapie voor deze patiënten;

 • Een idiosyncratisch modusmodel/casusconceptualisatie maken en strategisch gebruiken in de behandeling;

 • Leren herkennen van en werken met typische cluster C modi;

 • Doorbreken van de vermijding;

 • Samen met de patiënt werken aan de motivatie tot verandering;

 • Leren de verantwoordelijkheid voor veranderen tijdig over te laten aan de patiënt;

 • Patiënten op een constructieve manier leren omgaan met verantwoordelijkheid, schuld en loyaliteit.

 

Accreditatie cursus

Voor deze cursus wordt erkenning door de VGCt als vervolgcursus en FGZp in het kader van de herregistratie regeling voor Klinisch Psychologen en de SFVB (vaktherapeuten) aangevraagd. Erkenning is inmiddels al vaker toegekend voor vorige cursussen. Voor degenen die lid willen worden van de VGCt is het gevolgd hebben van een basiscursus van 100 uur een voorwaarde.

 

Data en locatie​​​

 • ntb

 

Prijs

€ 975,-

Schrijf je in