Competentiegericht supervisie geven aan schematherapie-supervisanten 

(2 dagen)

In toenemende mate wordt zowel in de vakliteratuur als in de praktijk belang gehecht aan de rol en taken van de supervisor. Het supervisor-schap wordt inmiddels door de American Psychological Association gezien als een apart beroep, met eigen taken, verantwoordelijkheden en

kerncompetenties, waarbij ook specifieke ethische richtlijnen gelden.

In deze cursus wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de state-of-the-art op het gebied van supervisie geven, de taken en verantwoordelijkheden van effectief supervisor-schap en het competentiegericht superviseren van schematherapeuten.

Zoals de Academie voor Schematherapie eigen is, wordt de cursus gegeven door gekwalificeerde docenten. De bijeenkomsten hebben  een ervaringsgericht karakter.

Voor VGCt-supervisoren telt deelname mee in het kader van de herregistratie: nascholing op het gebied van superviseren en didactiek ( zie nieuwe eisen voor supervisoren VGCT)

 

Doelstelling:

De cursist is aan het einde van de cursus op de hoogte van de kerncompetenties van het beroep supervisor en is in staat om competentiegericht supervisie in schematherapie te geven.

 

Inhoud:

 • Verschillende fasen in supervisie

 • Opstellen van een supervisor competentiegericht leerplan

 • Gebruik van de ST Adherence Scale in supervisie

 • Optimaliseren van het leerklimaat

 • Omgaan met weerstand van supervisanten

 • Leren evalueren van het supervisieproces

 • Wanneer wordt supervisie proces als onvoldoende beoordeeld

 • Ethische dilemma’s in supervisie

 • Valkuilen en behoeften in supervisie

 

 

Doelgroep

 • Therapeuten die volgens de reglementen van het Nederlands Register ST voldoen aan de eisen om ST-supervisor te worden. Men kan deze cursus volgen als men minimaal 2 jaar als senior is ingeschreven in het Register schematherapie. 

 • Supervisoren ST die up-to-date willen blijven met de laatste stand van zaken op supervisie-gebied, of die zich willen bijscholen. 

 

Taken en verantwoordelijkheden van cursisten

 • Actieve participatie en competentiegerichte feedback geven aan elkaar op basis van ieders leerplan. 

 • Vertrouwelijk en respectvol omgaan met elkaars gegevens. 

 • Het maken van twee video-opnames van elk een andere supervisiesessie. Op dag 2 wordt van de cursist verwacht dat deze één van deze supervisie-videofragmenten aanlevert, dat kan worden gebruikt tijdens de cursus.

 • Aan het einde van de cursus moeten cursisten als toets een nieuwe video met een self-assessment aanleveren. 

 • Mocht een cursist een onvoldoende beoordeling krijgen voor de toets, dan wordt de cursist geadviseerd een ontwikkelplan te maken en supervisie te zoeken over de nog te ontwikkelen supervisor competenties.

 

N.B.

Van de cursist wordt verwacht dat hij voldoende kennis en vaardigheid heeft t.a.v. ST en de

verschillende pathologieën. Deze wordt niet in de cursus geleerd. Vaardigheden moeten worden

bijgehouden door de cursist via intervisie/ supervisie of andere cursus.

 

Data​ en locatie​​​

 • ntb

Docenten

 • Wiesette Krol, Rosi Reubsaet en Monique Wijers

 

Prijs

€ 519,-

Schrijf je snel in

Wat vinden cursisten ervan?