Groepsschematherapie voor cluster C Persoonlijkheidsstoornissen

 

(Deelnemers kunnen zich alleen aanmelden als ze een door het Register geaccrediteerde basiscursus ST hebben afgesloten)

 

Cluster C persoonlijkheidsproblematiek wordt gekenmerkt door excessieve angst, controle of remming. De klachten ontstaan uit een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren zoals opvoeding en gebeurtenissen tijdens het opgroeien. De ernst van cluster C problematiek wordt regelmatig onderschat. Er is vaak sprake van chronische depressies, SOLK problematiek en burn-out.

In het bijzonder het rigide karakter van dit type PS, maakt de schematherapeutische behandeling uiteindelijk tot een meer frustrerende ervaring dan verwacht. Het behandelen van patiënten met een cluster C PS is net zo complex als het behandelen van mensen met een BPS. Ze hebben, voor de korte termijn, een succesvolle coping ontwikkeld en komen vaak in therapie om van hun klachten af te komen, niet van hun coping.

Groepstherapie biedt extra mogelijkheden om verandering teweeg te brengen in de doorgaans starre patronen van deze patiënten. De groep bestaat uit 3 fases, per dag wordt een fase behandeld.

 

De cursus neemt als uitgangspunt het 40 sessies ± 1,5 jaar durende groepsmodel ontwikkeld door de Academie voor Schematherapie. 

 

Onderdelen in de cursus zijn:

  • De fasering van de groepstherapie voor deze patiënten;

  • De verandering van de therapeutische houding per fase;

  • Leren herkennen van en werken met typische cluster C modi;

  • Het groepsproces inzetten om vermijding te doorbreken;

  • Samen met de groep werken aan de motivatie tot verandering;

  • Leren de verantwoordelijkheid voor veranderen tijdig over te laten aan de patiënt;

  • Patiënten op een constructieve manier leren omgaan met verantwoordelijkheid, schuld, loyaliteit en moeilijke emotis.

  • De vermijding doorbreken door inzet van experientiele oefeningen

  • Aandacht voor tegenoverdracht van de therapeut

 

 

Accreditatie cursus

Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd als vervolgcursus voor VGCt, FGZp en SRVB. Voor degenen die lid willen worden van de VGCt is het gevolgd hebben van een basiscursus van 100 uur een voorwaarde.

 

Data

  • 4-5 april en 6-7 juni 2019

Locatie

Maastricht

 

Docenten

Rosi Reubsaet (klinisch psycholoog, supervisor VvS)

Guido Sijbers (klinisch psycholoog, supervisor VvS)

Judith Hollands (dramatherapeut, schematherapeutisch werker)

 

Prijs

Voor 18 uur €750,-

Schrijf je in