Fasegerichte Groepsschematherapie

Fasegericht werken binnen schematherapie in groepen

In de 4-daagse cursus leren schematherapeuten de groepsschematherapie (GST) gefaseerd vorm te geven. De fasegerichte insteek zorgt voor een duidelijke afbakening in het therapeutisch proces van de cliënt. In totaal zijn er vier fasen van elk 6 maanden. Iedere fase brengt eigen taken en doelstellingen met zich mee. Aan de hand van deze taken vinden bij iedere fase evaluaties plaats. Evaluaties en fasegerichte taken maken duidelijk welke grenzen en/of extra ondersteuning er nodig zijn om de stap naar de volgende fase te kunnen maken. De therapie is daardoor gefocusseerd op gezamenlijk en stapsgewijs leren en gaat daardoor niet eindeloos door.

Iedere cursusdag biedt een balans tussen theorie, praktische oefeningen en toepassingen waarbij optimaal gebruik maakt van de drie kanalen: denken, voelen en handelen.

 

Doelstellingen van deze cursus:

  • Je weet wat de taken zijn van de therapeut bij het werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek middels Fasegerichte GST

  • Je weet, binnen de diverse fasen, hoe je het groepsproces veilig maakt en veilig houdt

  • Je weet hoe je samen kunt omgaan met de dynamiek van de groep (o.a empathische confrontatie, grenzen stellen, verbinding creëren, gebruiken van self disclosure, begeleiden bij leren omgaan met  onderlinge conflicten, ruimte maken voor verschillen en autonomie)

  • Je weet hoe je gezonde druk opvoert zodat clienten aan de fasegerichte taken kunnen voldoen

  • Je weet wat nodig is in de samenwerking met je co-therapeut bij het werken met Fasegerichte GST

  • Je weet hoe je ervaringsgerichte technieken kunt afstemmen op de verschillende fasen

De cursus wordt in-company gegeven, maar kan ook individueel, in een samengestelde groep, op locatie gevolgd worden.

Hoe en wat?

In vier dagen worden chronologisch de fases van het fasegericht werken behandeld. Dat betekent 1 fase per dag

Elke cursusdag wordt gegeven door twee docenten waarbij steeds een combinatie gemaakt wordt tussen een klinisch psycholoog/supervisor schematherapie en een vaktherapeut/schematherapeutisch werker

De studiebelasting per cursusdag is 6-8 uur

Accreditatie voor VGCt, Register SFT, FGZp herregistratie KP en SVB (vaktherapeuten)

Data:​​

  • 1-2 november 2018 en 7-8  februari 2019

Locatie:

Maastricht

Schrijf je in of download the flyer

Flyer Fasegericht werken Maastricht