Schematherapie Cluster C (25u)

 

(Deelnemers kunnen zich alleen aanmelden als ze een door het Register geaccrediteerde basiscursus hebben afgesloten)

 

Cluster C persoonlijkheidsproblematiek wordt gekenmerkt door excessieve angst, controle of remming. De klachten ontstaan uit een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren zoals opvoeding en gebeurtenissen tijdens het opgroeien.

In het bijzonder het rigide karakter van dit type PS, maakt de schematherapeutische behandeling uiteindelijk tot een meer frustrerende ervaring dan verwacht.

Het behandelen van patiënten met een cluster C PS is net zo complex als het behandelen van mensen met een BPS. Ze hebben, voor de korte termijn, een succesvolle coping ontwikkeld en komen vaak in therapie om van hun klachten af te komen, niet van hun coping. De ernst van cluster C problematiek wordt vaak onderschat. Er is vaak sprake van chronische depressies, SOLK problematiek en burn out.

De cursus neemt als uitgangspunt het 50 sessies model ontwikkeld en onderzocht door Arnoud Arntz.

 

Onderdelen in de cursus zijn:

  • De fasering van de therapie voor deze patiënten;

  • Een idiosyncratisch modusmodel/casusconceptualisatie maken en strategisch gebruiken in de behandeling;

  • Leren herkennen van en werken met typische cluster C modi;

  • Doorbreken van de vermijding;

  • Samen met de patiënt werken aan de motivatie tot verandering;

  • Leren de verantwoordelijkheid voor veranderen tijdig over te laten aan de patiënt;

  • Patiënten op een constructieve manier leren omgaan met verantwoordelijkheid, schuld en loyaliteit.

 

Accreditatie cursus

Voor deze cursus wordt erkenning door de VGCt als vervolgcursus en FGZp in het kader van de herregistratie regeling voor Klinisch Psychologen en de SFVB (vaktherapeuten) aangevraagd. Erkenning is inmiddels al vaker toegekend voor vorige cursussen. Voor degenen die lid willen worden van de VGCt is het gevolgd hebben van een basiscursus van 100 uur een voorwaarde.

 

Data

9/10 oktober en 11/12 december 2018

 

Locatie

Eindhoven

 

Docenten

Drs. Wiesette Krol (klinisch psycholoog)

Drs. Guido Sijbers (klinisch psycholoog)

 

Prijs

€ 950,-

Schrijf je in of download the flyer voor meer informatie

Flyer vervolgcursus Cluster C