Schematherapie Cluster B (25u)

 

(Deelnemers kunnen zich alleen aanmelden als ze een door het Register geaccrediteerde basiscursus hebben afgesloten)

Het behandelen van patiënten met een
cluster B persoonlijkheidsstoornis is complex, vaak beladen en emotioneel. Deze cursus richt zich op uitdagende situaties bij de behandeling van cluster B persoonlijkheidsproblematiek.

De therapeut leert om te gaan met het feit dat de meestal instabiele binnenwereld van de patiënt zich ook weerspiegelt in
de therapeutische relatie en het verloop van de behandeling. Deze therapeutische relatie speelt een belangrijke rol in de Schematherapeutische behandeling. 

 

Onderdelen in de cursus zijn:

  • De fasering van de therapie voor deze patiënten

  • Gebruik van het modusmodel bij het begrijpen van moeilijk situaties

  • Creëren van veiligheid in de therapeutische relatie 

  • Gebruik van de therapeutische relatie als onderdeel van de behandeling en als model voor een gezonde relatie 

  • De balans tussen ontwikkelen van autonomie en het stellen van grenzen als voorwaarde voor een gezonde relatie

  • Stellen van grenzen als voorwaarde voor een gezonde relatie (firm empathy)

  • Patiënten leren hoe ze stap voor stap kunnen leren zelf hun basisbehoeftes beter te vervullen

Bij meer aanmeldingen van vaktherapeuten zal de tweede docent een dramatherapeut/senior schematherapeut zijn met veel ervaring in het werken met BPS. Hun expertise ligt in het aanleren van experiëntieel werken met de schemamodi geïnspireerd door de dramatherapie.

 

Accreditatie cursus

Voor deze cursus wordt erkenning door de VGCt als vervolgcursus en FGZp in het kader van de herregistratie regeling voor Klinisch Psychologen en de SFVB (vaktherapeuten) aangevraagd. Erkenning is inmiddels al vaker toegekend voor vorige cursussen. Voor degenen die lid willen worden van de VGCt is het gevolgd hebben van een basiscursus van 100 uur een voorwaarde.

 

Data

Najaar 2018, exacte data volgen nog.

 

Locatie

Maastricht

Docenten

Drs. Wiesette Krol (klinisch psycholoog)

Drs. Guido Sijbers (klinisch psycholoog)

Prijs

€ 950,-

Schrijf je in of download de flyer